ARA [CD] • rodín - v.2

12.00 EUR
ARA [CD] • rodín - v.2

PRE-ORDER! PRE-COMANDA! PRÉ-COMMANDE!

▲•▼•▲•▼•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲

cd 13 tracks, CMYK print
includes a new poem + all a capella tracks
booklet with lyrics

▲•▼•▲•▼•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲

cd 13 pistas, 4 colors
amb un poèma nòu + totei lei pistas a capella
libret embé lei paraulas

▲•▼•▲•▼•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲•▼•▲

cd 13 pistes, impression quadri
avec un nouveau poème + toutes les pistes a capella
livret avec paroles